PARIPSYKOTERAPIA


Pariterapia

Pariterapialla vahvistetaan parisuhteen vuorovaikutusta, keskinäistä ymmärrystä sekä tunneyhteyttä. Pariterapiassa hoidetaan suhdetta. Se, että parisuhteessa ei koe tulevansa ymmärretyksi tai totutut ongelmanratkaisu- ja toimintamallit eivät toimi, on hyvä peruste hakeutua pariterapiaan. Parisuhteen hyvinvointiin voivat vaikuttaa luonnolliset elämänkaarenvaiheet ja muutokset kuten vanhemmuus, elämän kriisit, uusperheen perustaminen tai parisuhteen toisen osapuolen mielenterveys- ja somaattiset sairaudet.

Kun silmiin katsoo vakava sairaus tai kuolema

Erityisen tärkeänä pidän, ja myös erityisosaamiseni on, vakavasti sairastuneiden ja kuolevien kanssa työskentely. Synnymme suhteisiin, elämme suhteissa ja kuolemme suhteiden ympäröimänä. Ihmisen kuollessa, suhde jää. Kuoleman jälkeen tämä suhde muuttaa muotoaan, mutta se kuitenkin elää meissä edesmenneen äänenä, muistoina ja rakkautena. Kosketus voi puuttua, mutta ääni, mielikuvat ja jopa tuoksut voivat jäädä ja vaikuttaa elämässämme eri tavoin. Pariterapiassa voidaan yhdessä tutkia ja käsitellä vakavaa sairautta, lähestyvää kuolemaa ja kuolemaa tärkeänä elämänvaiheena, sekä näiden herättämiä tunteita ja ajatuksia. Läheisen sairastumisen ja kuoleman takia koetut erilaiset tunteet kertovat ihmisten välisestä suhteesta. Terapiassa tämän näkökulman muistaminen voi mahdollistaa kohdatuksi tulemisen kokemuksen.

"Samastuminen, kyky tuntea toisten tunteita on olennaista ihmisten keskinäisen ymmärryksen kannalta: ellei kyetä tuntemaan miltä toisesta tuntuu, häntä ei juurikaan ymmärretä." (Seikkula & Arnkil, 2009)

TARJOAN TEILLE

Perhepsykoterapia

Perhepsykoterapia on vaikuttava hoitomuoto, jolla hoidetaan perheen vuorovaikutuksessa ja yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamaa kärsimystä. 

Paripsykoterapia

Paripsykoterapia on vaikuttava hoitomuoto, jolla hoidetaan erityisesti parisuhteen vuorovaikutuksessa sekä pariskunnan tunneyhteyteydessä ilmeneviä häiritöitä.

Ratkaisukeskeinen terapia (ei Kela-korvattavuutta)

Ratkaisukeskeisen terapian keinoin voidaan elämän haasteita tutkia yhdessä erityisesti yksilöiden näkökulmasta. Terapia voi olla lyhytterapiaa tai pitkäkestoista terapiaa. 

Yhteydenotto

Kirjoita minulle

PSYKOTERAPIAPALVELUT Sanna Kaasinen
Kapalomäentie 127, 51820 Hatsola
psykoterapeutti.sanna@gmail.com

Soita minulle

050 3402584

© 2023 Psykoterapiapalvelut Sanna Kaasinen. Kapalomäentie 127 a, 51820 Hatsola
Luo kotisivut ilmaiseksi!