Palvelut

"Information is a difference that makes a difference" 

- Gregory Bateson - 

Perhe- ja paripsykoterapia

Perhe- ja paripsykoterapia perustuu dialogiseen ja relationaaliseen ajatteluun, jossa mielenterveyden häiriöt sekä elämän erilaiset pulmat ja kriisit nähdään niiden yhteydessä läheisiin ihmissuhteisiin ja yhteisöllisiin olosuhteisiin. Perheessä esiintyvät ongelmat ovat riskitekijöitä perheenjäsenten mielenterveydelle ja toisaalta perheenjäsenten oirehdinta ja sairaudet altistavat perheen vuorovaikutusongelmille. Perhe- ja paripsykoterapian fokus on rakentavia ratkaisuja estävän vuorovaikutuksen muuttamisessa. Työskentelyssä pyritään erityisesti löytämään perheiden ja pariskuntien vuorovaikutuksessa olevat myönteiset voimavarat. 

Perhe- ja paripsykoterapiassa voidaan työskennellä koko perheen, pariskunnan tai yksilöiden kanssa ja työskentely voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista. Työskentelyn pituus määräytyy perheiden ja pariskuntien tarpeista lähtöisin. 


Ratkaisukeskeinen terapia

Ratkaisukeskeinen terapia on tavoitteellista ja käytännönläheistä, vuorovaikutuksellista ja tulevaisuuteen suuntautunutta. Terapiassa pyritään muodostamaan mielikuvaa siitä, miten asiat ovat, kun ne ovat hyvin. Asiakasta tuetaan jatkamaan elämässä eteenpäin, vaikka pienin askelin kerrallaan, sen sijaan, että keskityttäisiin ongelmiin tai syihin ongelmien taustalla. Ongelmia tai erilaisia tunteita kuitenkaan sivuuttamatta. Keskeistä terapiassa on toivottu visio, tavoitteet sekä konkreettiset askeleet toivottua visiota kohti. Ratkaisukeskeisen terapian vahvuus on, että se soveltuu monenlaisiin elämäntilanteisiin, eri-ikäisille ihmisille sekä erilaisin muodoin toteutettavaksi. Ratkaisukeskeinen terapia voi olla lyhytterapiaa tai pitkäkestoista terapiaa. Viitekehys sopii yksilöiden, parien, perheiden, ryhmien työyhteisöjen sekä jopa kokonaisten organisaatioiden kanssa työskentelyyn. 

© 2023 Psykoterapiapalvelut Sanna Kaasinen. Kapalomäentie 127 a, 51820 Hatsola
Luo kotisivut ilmaiseksi!